Giúp e viết bài này với đừng chép mạng ạ

Giúp e viết bài này với đừng chép mạng ạ

hãy tưởng tượng em được gặp gỡ và trò truyện với anh bộ đọi cụ hồ trong bài thơ đồng chí của tác giả chính hữu. viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện
 
118
0
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top